icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Máy Đo Đường Huyết(42)

Test thử đường huyết uright TD - 4279

Test thử đường huyết uright TD - 4279

Mã sp: Test thử đường huyết uright TD - 4279
Giá bán: 340,000 đ
Máy thử tiểu đường safe accu

Máy thử tiểu đường safe accu

Mã sp: Máy thử tiểu đường safe accu
Giá bán: 300,000 đ
Que thử đường huyết safe-accu

Que thử đường huyết safe-accu

Mã sp: Que thử đường huyết safe-accu
Giá NY: 380,000 đ
Giá bán: 150,000 đ
Test thử đường huyết Caresens

Test thử đường huyết Caresens

Mã sp: Test thử đường huyết Caresens
Giá bán: 200,000 đ
Que thử đường huyết Terumo Medisafe Fit

Que thử đường huyết Terumo Medisafe Fit

Mã sp: Que thử đường huyết Terumo Medisafe Fit
Giá bán: 250,000 đ
Que thử đường huyết Uright TD-4267 và TD-4265

Que thử đường huyết Uright TD-4267 và TD-4265

Mã sp: Que thử đường huyết Uright TD-4267 và TD-4265
Giá bán: 190,000 đ
Máy đo đường huyết beurer GL42

Máy đo đường huyết beurer GL42

Mã sp: Máy đo đường huyết beurer GL42
Giá NY: 1,200,000 đ
Giá bán: 1,000,000 đ
Hộp que thử đường huyết beurer GL42

Hộp que thử đường huyết beurer GL42

Mã sp: Hộp que thử đường huyết beurer GL42
Giá bán: 250,000 đ
Máy đo đường huyết eBcheck

Máy đo đường huyết eBcheck

Mã sp: Máy đo đường huyết eBcheck
Giá bán: 780,000 đ
Que thử đường huyết Beurer GL40

Que thử đường huyết Beurer GL40

Mã sp: Que thử đường huyết Beurer GL40
Giá bán: 240,000 đ
Test thử đường huyết beurer GL30

Test thử đường huyết beurer GL30

Mã sp: Test thử đường huyết beurer GL30
Giá bán: 240,000 đ
Máy thử tiểu đường Beurer GL42

Máy thử tiểu đường Beurer GL42

Mã sp: Máy thử tiểu đường Beurer GL42
Giá bán: 790,000 đ
Máy thử tiểu đường Beurer GL50

Máy thử tiểu đường Beurer GL50

Mã sp: Máy thử tiểu đường Beurer GL50
Giá bán: 1,100,000 đ
Test thử đường huyết One Touch Ultra

Test thử đường huyết One Touch Ultra

Mã sp: Test thử đường huyết One Touch Ultra
Giá NY: 290,000 đ
Giá bán: 270,000 đ
Máy đo đường huyết OneTouch Ultra Easy

Máy đo đường huyết OneTouch Ultra Easy

Mã sp: Máy đo đường huyết OneTouch Ultra Easy
Giá bán: 800,000 đ
Máy đo đường huyết OneTouch Ultra

Máy đo đường huyết OneTouch Ultra

Mã sp: Máy đo đường huyết OneTouch Ultra
Giá bán: 1,320,000 đ
Máy thử tiểu đường OneTouch Ultra 2

Máy thử tiểu đường OneTouch Ultra 2

Mã sp: Máy thử tiểu đường OneTouch Ultra 2
Giá NY: 1,900,000 đ
Giá bán: 1,350,000 đ
Test thử đường huyết omron

Test thử đường huyết omron

Mã sp: Test thử đường huyết omron
Giá NY: 300,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Hộp que thử tiểu đường accucheck active

Hộp que thử tiểu đường accucheck active

Mã sp: Hộp que thử tiểu đường accucheck active
Giá bán: 255,000 đ
Kim chích máu máy tiểu đường terumo

Kim chích máu máy tiểu đường terumo

Mã sp: Kim chích máu máy tiểu đường terumo
Giá NY: 210,000 đ
Giá bán: 100,000 đ
Que thử đường huyết terumo

Que thử đường huyết terumo

Mã sp: Que thử đường huyết terumo
Giá bán: 250,000 đ
Máy thử tiểu đường terumo

Máy thử tiểu đường terumo

Mã sp: Máy thử tiểu đường terumo
Giá bán: 1,050,000 đ
 Máy thử đường huyết oncall redi

Máy thử đường huyết oncall redi

Mã sp: Máy thử đường huyết oncall redi
Giá bán: 550,000 đ
Test thử đường huyết oncall redi

Test thử đường huyết oncall redi

Mã sp: Test thử đường huyết oncall redi
Giá bán: 200,000 đ
Máy đo đường huyết OnCall advanced

Máy đo đường huyết OnCall advanced

Mã sp: Máy đo đường huyết OnCall advanced
Giá NY: 1,750,000 đ
Giá bán: 850,000 đ
Hộp que thử đường huyết oncall advanced

Hộp que thử đường huyết oncall advanced

Mã sp: Hộp que thử đường huyết oncall advanced
Giá NY: 220,000 đ
Giá bán: 190,000 đ
Test thử tiểu đường oncall vivid

Test thử tiểu đường oncall vivid

Mã sp: Test thử tiểu đường oncall vivid
Giá bán: 240,000 đ
Test thử tiểu đường oncall platinium

Test thử tiểu đường oncall platinium

Mã sp: Test thử tiểu đường oncall platinium
Giá bán: 210,000 đ
Máy đo đường huyết OnCall Platinum

Máy đo đường huyết OnCall Platinum

Mã sp: Máy đo đường huyết OnCall Platinum
Giá bán: 1,250,000 đ
Máy thử tiểu đường AccuChek Active Roche

Máy thử tiểu đường AccuChek Active Roche

Mã sp: Máy thử tiểu đường AccuChek Active Roche
Giá bán: 1,550,000 đ
Máy tiểu đường AccuChek Active New

Máy tiểu đường AccuChek Active New

Mã sp: Máy tiểu đường AccuChek Active New
Giá bán: 1,500,000 đ
Máy thử tiểu đường AccuChek Performa New

Máy thử tiểu đường AccuChek Performa New

Mã sp: Máy thử tiểu đường AccuChek Performa New
Giá bán: 1,500,000 đ
Máy đo đường huyết oncall vivid

Máy đo đường huyết oncall vivid

Mã sp: Máy đo đường huyết oncall vivid
Giá bán: 1,200,000 đ
Máy đo đường huyết OnCall EZ II

Máy đo đường huyết OnCall EZ II

Mã sp: Máy đo đường huyết OnCall EZ II
Giá NY: 990,000 đ
Giá bán: 500,000 đ
Máy đo đường huyết OnCall Plus

Máy đo đường huyết OnCall Plus

Mã sp: Máy đo đường huyết OnCall Plus
Giá NY: 1,550,000 đ
Giá bán: 720,000 đ
Hộp que thử đường huyết oncall plus

Hộp que thử đường huyết oncall plus

Mã sp: Hộp que thử đường huyết oncall plus
Giá NY: 200,000 đ
Giá bán: 160,000 đ
Hộp que thử đường huyết OneTouch SlectSimple

Hộp que thử đường huyết OneTouch SlectSimple

Mã sp: Hộp que thử đường huyết OneTouch SlectSimple
Giá bán: 130,000 đ
Que thử đường huyết OneTouch SlectSimple

Que thử đường huyết OneTouch SlectSimple

Mã sp: Que thử đường huyết OneTouch SlectSimple
Giá bán: 130,000 đ
Máy đo đường huyết OneTouch SlectSimple

Máy đo đường huyết OneTouch SlectSimple

Mã sp: Máy đo đường huyết OneTouch SlectSimple
Giá bán: 700,000 đ
Test thử đường huyết Accu Chek Performa

Test thử đường huyết Accu Chek Performa

Mã sp: Test thử đường huyết Accu Chek Performa
Giá bán: 320,000 đ
Máy thử tiểu đường Accu-Chek Performa

Máy thử tiểu đường Accu-Chek Performa

Mã sp: Máy thử tiểu đường Accu-Chek Performa
Giá NY: 2,300,000 đ
Giá bán: 1,900,000 đ
Máy thử tiểu đường omron HGM-112

Máy thử tiểu đường omron HGM-112

Mã sp: Máy thử tiểu đường omron HGM-112
Giá bán: 1,250,000 đ

友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

 
 
Thiết kế website      
^ Về đầu trang

Hottline : 0916 513 382

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕