icon-phone
Thống kê truy cập
Sản phẩm cùng loại
Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi
Giá bán: 12,000 đ
Chỉ CPT carelon 5/0

Chỉ CPT carelon 5/0

Mã sp: Chỉ CPT carelon 5/0
Giá bán: 19,000 đ
Chỉ daclon 3/0

Chỉ daclon 3/0

Mã sp: Chỉ daclon 3/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ dafilon 3/0

Chỉ dafilon 3/0

Mã sp: Chỉ dafilon 3/0
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ dafilon 5/0

Chỉ dafilon 5/0

Mã sp: Chỉ dafilon 5/0
Giá bán: 26,000 đ
Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech

Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech

Mã sp: Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech

Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech

Mã sp: Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech
Giá bán: 18,000 đ
Chỉ ethilon 3/0

Chỉ ethilon 3/0

Mã sp: Chỉ ethilon 3/0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ khâu phẫu thuật safil 2/0

Chỉ khâu phẫu thuật safil 2/0

Mã sp: Chỉ khâu phẫu thuật safil 2/0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ khâu trong novosyn 3/0

Chỉ khâu trong novosyn 3/0

Mã sp: Chỉ khâu trong novosyn 3/0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120

Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552

Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552
Giá bán: 110,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl số 2 mã V348H

Chỉ khâu trong vicryl số 2 mã V348H

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl số 2 mã V348H
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ khâu vết thương daclon 4/0

Chỉ khâu vết thương daclon 4/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương daclon 4/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ khâu vết thương dafilon số 4/0

Chỉ khâu vết thương dafilon số 4/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương dafilon số 4/0
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ khâu vết thương Premilene

Chỉ khâu vết thương Premilene

Mã sp: Chỉ khâu vết thương Premilene
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ khâu vết thương safil 3/0

Chỉ khâu vết thương safil 3/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương safil 3/0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121

Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121

Mã sp: Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ novosyl 2/0

Chỉ novosyl 2/0

Mã sp: Chỉ novosyl 2/0
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ novosyn 2-0

Chỉ novosyn 2-0

Mã sp: Chỉ novosyn 2-0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ novosyn số 1

Chỉ novosyn số 1

Mã sp: Chỉ novosyn số 1
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ nylon CPT Carelon

Chỉ nylon CPT Carelon

Mã sp: Chỉ nylon CPT Carelon
Giá bán: 14,000 đ
Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H

Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H

Mã sp: Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H
Giá bán: 90,000 đ
Chỉ PDS II 6/0

Chỉ PDS II 6/0

Mã sp: Chỉ PDS II 6/0
Giá bán: 140,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucry lactin

Chỉ phẫu thuật assucry lactin

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucry lactin
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1

Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0

Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật carelon CPT 8/0

Chỉ phẫu thuật carelon CPT 8/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật carelon CPT 8/0
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật daclon 2/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ phẫu thuật dafilon 10-0

Chỉ phẫu thuật dafilon 10-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật dafilon 10-0
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0

Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ phẫu thuật dafilon 6/0

Chỉ phẫu thuật dafilon 6/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật dafilon 6/0
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ phẫu thuật Ecosorb số 1

Chỉ phẫu thuật Ecosorb số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Ecosorb số 1
Giá bán:Liên hệ
Chỉ phẫu thuật ETHILON 6/0

Chỉ phẫu thuật ETHILON 6/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật ETHILON 6/0
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ phẫu thuật PDS II 5/0 mã Z1013

Chỉ phẫu thuật PDS II 5/0 mã Z1013

Mã sp: Chỉ phẫu thuật PDS II 5/0 mã Z1013
Giá bán: 100,000 đ
Chỉ phẫu thuật Polysorb 2/0

Chỉ phẫu thuật Polysorb 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Polysorb 2/0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ phẫu thuật polysorb số 0

Chỉ phẫu thuật polysorb số 0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật polysorb số 0
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ phẫu thuật Premilene 6/0

Chỉ phẫu thuật Premilene 6/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Premilene 6/0
Giá bán: 115,000 đ
Chỉ phẫu thuật Premilene 7/0

Chỉ phẫu thuật Premilene 7/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Premilene 7/0
Giá bán: 120,000 đ
Chỉ phẫu thuật prolene 10-0

Chỉ phẫu thuật prolene 10-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật prolene 10-0
Giá bán: 135,000 đ
Chỉ phẫu thuật surgicryl 3/0

Chỉ phẫu thuật surgicryl 3/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật surgicryl 3/0
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0

Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ phẫu thuật Surgicryl số 1

Chỉ phẫu thuật Surgicryl số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Surgicryl số 1
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Catgut Chromic) CPT

Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Catgut Chromic) CPT

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Catgut Chromic) CPT
Giá bán: 22,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl 2.0 mã V317

Chỉ phẫu thuật vicryl 2.0 mã V317

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl 2.0 mã V317
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316

Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl 5/0

Chỉ phẫu thuật vicryl 5/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl 5/0
Giá bán: 100,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H

Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ polysorb 3-0

Chỉ polysorb 3-0

Mã sp: Chỉ polysorb 3-0
Giá bán: 38,000 đ
Chỉ polysorb 4-0

Chỉ polysorb 4-0

Mã sp: Chỉ polysorb 4-0
Giá bán: 38,000 đ
Chỉ polysorb 5-0

Chỉ polysorb 5-0

Mã sp: Chỉ polysorb 5-0
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ polysorb 6-0

Chỉ polysorb 6-0

Mã sp: Chỉ polysorb 6-0
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ polysorb số 1

Chỉ polysorb số 1

Mã sp: Chỉ polysorb số 1
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ Premilene 3/0

Chỉ Premilene 3/0

Mã sp: Chỉ Premilene 3/0
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ premilene 4-0

Chỉ premilene 4-0

Mã sp: Chỉ premilene 4-0
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ prolene 5-0

Chỉ prolene 5-0

Mã sp: Chỉ prolene 5-0
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ Prolene 6/0

Chỉ Prolene 6/0

Mã sp: Chỉ Prolene 6/0
Giá bán: 125,000 đ
Chỉ Prolene 7/0

Chỉ Prolene 7/0

Mã sp: Chỉ Prolene 7/0
Giá bán: 130,000 đ
Chỉ prolene 8-0 mã F1890

Chỉ prolene 8-0 mã F1890

Mã sp: Chỉ prolene 8-0 mã F1890
Giá bán: 120,000 đ

友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

^ Về đầu trang

Hottline : 0916 513 382

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕