CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
icon-phone
Thống kê truy cập

Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H

Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H
Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H
Giá bán: 90,000 đ

Lượt xem:

Hotline: 0916 513 382 - 0966 513 382

Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H

Quy cách: 36 sợi/hộp

Sản phẩm cùng loại
Chỉ cagut chromic 2/0

Chỉ cagut chromic 2/0

Mã sp: Chỉ cagut chromic 2/0
Giá bán: 90,000 đ
Chỉ cagut chromic số 2

Chỉ cagut chromic số 2

Mã sp: Chỉ cagut chromic số 2
Giá bán: 125,000 đ
Chỉ cagut số 1

Chỉ cagut số 1

Mã sp: Chỉ cagut số 1
Giá bán: 100,000 đ
Chỉ catgut

Chỉ catgut

Mã sp: Chỉ catgut
Giá bán: 95,000 đ
Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi
Giá bán: 12,000 đ
Chỉ chromic cagut số 3

Chỉ chromic cagut số 3

Mã sp: Chỉ chromic cagut số 3
Giá bán: 145,000 đ
Chỉ CPT carelon 5/0

Chỉ CPT carelon 5/0

Mã sp: Chỉ CPT carelon 5/0
Giá bán: 19,000 đ
Chỉ CPT trustigut 4/0

Chỉ CPT trustigut 4/0

Mã sp: Chỉ CPT trustigut 4/0
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ daclon 3/0

Chỉ daclon 3/0

Mã sp: Chỉ daclon 3/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ Dafilon

Chỉ Dafilon

Mã sp: Chỉ Dafilon
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ dafilon 3/0

Chỉ dafilon 3/0

Mã sp: Chỉ dafilon 3/0
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ dafilon 5/0

Chỉ dafilon 5/0

Mã sp: Chỉ dafilon 5/0
Giá bán: 26,000 đ
Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech

Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech

Mã sp: Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech

Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech

Mã sp: Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech
Giá bán: 18,000 đ
Chỉ ETHILON

Chỉ ETHILON

Mã sp: Chỉ ETHILON
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ ethilon 3/0

Chỉ ethilon 3/0

Mã sp: Chỉ ethilon 3/0
Giá bán: 30,000 đ
chỉ khâu dafilon 1/0

chỉ khâu dafilon 1/0

Mã sp: chỉ khâu dafilon 1/0
Giá bán: 36,000 đ
Chỉ khâu ngoài carelon số 7

Chỉ khâu ngoài carelon số 7

Mã sp: Chỉ khâu ngoài carelon số 7
Giá bán: 48,000 đ
Chỉ khâu phẫu thuật safil 2/0

Chỉ khâu phẫu thuật safil 2/0

Mã sp: Chỉ khâu phẫu thuật safil 2/0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ khâu trong cagut chromic 3/0

Chỉ khâu trong cagut chromic 3/0

Mã sp: Chỉ khâu trong cagut chromic 3/0
Giá bán: 90,000 đ
Chỉ khâu trong novosyn 3/0

Chỉ khâu trong novosyn 3/0

Mã sp: Chỉ khâu trong novosyn 3/0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 1/0

Chỉ khâu trong vicryl 1/0

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 1/0
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120

Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 4-0 mã V304H

Chỉ khâu trong vicryl 4-0 mã V304H

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 4-0 mã V304H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552

Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552
Giá bán: 110,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl số 1 (W9431)

Chỉ khâu trong vicryl số 1 (W9431)

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl số 1 (W9431)
Giá bán: 88,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl số 2 mã V348H

Chỉ khâu trong vicryl số 2 mã V348H

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl số 2 mã V348H
Giá bán: 100,000 đ
Chỉ khâu vết thương Carelon 6/0

Chỉ khâu vết thương Carelon 6/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương Carelon 6/0
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ khâu vết thương daclon 4/0

Chỉ khâu vết thương daclon 4/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương daclon 4/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ khâu vết thương dafilon số 4/0

Chỉ khâu vết thương dafilon số 4/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương dafilon số 4/0
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ khâu vết thương Premilene

Chỉ khâu vết thương Premilene

Mã sp: Chỉ khâu vết thương Premilene
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ khâu vết thương safil 3/0

Chỉ khâu vết thương safil 3/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương safil 3/0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121

Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121

Mã sp: Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ monosyn 3/0

Chỉ monosyn 3/0

Mã sp: Chỉ monosyn 3/0
Giá bán: 45,000 đ
Chỉ monosyn 4/0

Chỉ monosyn 4/0

Mã sp: Chỉ monosyn 4/0
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ novosyl 2/0

Chỉ novosyl 2/0

Mã sp: Chỉ novosyl 2/0
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ novosyn 2-0

Chỉ novosyn 2-0

Mã sp: Chỉ novosyn 2-0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ novosyn số 1

Chỉ novosyn số 1

Mã sp: Chỉ novosyn số 1
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ nylon

Chỉ nylon

Mã sp: Chỉ nylon
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ nylon CPT Carelon

Chỉ nylon CPT Carelon

Mã sp: Chỉ nylon CPT Carelon
Giá bán: 14,000 đ
Chỉ PDS II 6/0

Chỉ PDS II 6/0

Mã sp: Chỉ PDS II 6/0
Giá bán: 140,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucry lactin

Chỉ phẫu thuật assucry lactin

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucry lactin
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1

Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0

Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật carelon CPT 8/0

Chỉ phẫu thuật carelon CPT 8/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật carelon CPT 8/0
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ phẫu thuật Caresilk (Silk) CPT

Chỉ phẫu thuật Caresilk (Silk) CPT

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Caresilk (Silk) CPT
Giá bán: 16,000 đ
chỉ phẫu thuật caresorb hãng CPT

chỉ phẫu thuật caresorb hãng CPT

Mã sp: chỉ phẫu thuật caresorb hãng CPT
Giá bán:Liên hệ
Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật daclon 2/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ phẫu thuật dafilon 10-0

Chỉ phẫu thuật dafilon 10-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật dafilon 10-0
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0

Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0
Giá bán: 23,000 đ
Chỉ phẫu thuật dafilon 6/0

Chỉ phẫu thuật dafilon 6/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật dafilon 6/0
Giá bán: 40,000 đ

友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

 
 
 
 
 
Thiết kế website         
 
 
 
 
^ Về đầu trang

Hottline : 0916 513 382

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕