icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Chỉ phẫu thuật(59)

Chỉ tự tiêu PDS II 4-0 mã W9115 của ethicon

Chỉ tự tiêu PDS II 4-0 mã W9115 của ethicon

Mã sp: Chỉ tự tiêu PDS II 4-0 mã W9115 của ethicon
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ ethicon PDS II 3-0 mã W9124

Chỉ ethicon PDS II 3-0 mã W9124

Mã sp: Chỉ ethicon PDS II 3-0 mã W9124
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V304

Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V304

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V304
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ vicryl 4-0 mã VCP310

Chỉ vicryl 4-0 mã VCP310

Mã sp: Chỉ vicryl 4-0 mã VCP310
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H

Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ vicryl số 3-0 mã V423H

Chỉ vicryl số 3-0 mã V423H

Mã sp: Chỉ vicryl số 3-0 mã V423H
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ prolene số 0 mã W8430

Chỉ prolene số 0 mã W8430

Mã sp: Chỉ prolene số 0 mã W8430
Giá bán: 100,000 đ
Chỉ novosyn 2-0

Chỉ novosyn 2-0

Mã sp: Chỉ novosyn 2-0
Giá bán: 25,000 đ
Chị tự tiêu số 0 mã V334H

Chị tự tiêu số 0 mã V334H

Mã sp: Chị tự tiêu số 0 mã V334H
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225H

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225H
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ vicryl số 2-0 mã V323H

Chỉ vicryl số 2-0 mã V323H

Mã sp: Chỉ vicryl số 2-0 mã V323H
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ vicryl 3-0 mã V215H

Chỉ vicryl 3-0 mã V215H

Mã sp: Chỉ vicryl 3-0 mã V215H
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V214H

Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V214H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V214H
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ vicryl 2-0 mã V684

Chỉ vicryl 2-0 mã V684

Mã sp: Chỉ vicryl 2-0 mã V684
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã V225

Chỉ vicryl số 0 mã V225

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã V225
Giá bán: 45,000 đ
Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã V340

Chỉ vicryl số 0 mã V340

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã V340
Giá bán: 45,000 đ
Chỉ tự tiêu Vicryl 3/0 mã V219

Chỉ tự tiêu Vicryl 3/0 mã V219

Mã sp: Chỉ tự tiêu Vicryl 3/0 mã V219
Giá bán: 45,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316

Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316
Giá bán: 45,000 đ
Chỉ vicryl 3.0 mã V784

Chỉ vicryl 3.0 mã V784

Mã sp: Chỉ vicryl 3.0 mã V784
Giá bán: 45,000 đ
Chỉ trustigut plain catgut số 2

Chỉ trustigut plain catgut số 2

Mã sp: Chỉ trustigut plain catgut số 2
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ vicryl plus số 3-0 mã VCP316

Chỉ vicryl plus số 3-0 mã VCP316

Mã sp: Chỉ vicryl plus số 3-0 mã VCP316
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ vicryl plus số 0 mã W9141

Chỉ vicryl plus số 0 mã W9141

Mã sp: Chỉ vicryl plus số 0 mã W9141
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ vicryl plus VCP359 số 1

Chỉ vicryl plus VCP359 số 1

Mã sp: Chỉ vicryl plus VCP359 số 1
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật daclon 2/0
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ prolene 5-0

Chỉ prolene 5-0

Mã sp: Chỉ prolene 5-0
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0

Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ surgicryl 2/0

Chỉ surgicryl 2/0

Mã sp: Chỉ surgicryl 2/0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ tự tiêu surgicryl PGA (polyglycolic acid) số 1

Chỉ tự tiêu surgicryl PGA (polyglycolic acid) số 1

Mã sp: Chỉ tự tiêu surgicryl PGA (polyglycolic acid) số 1
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1

Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucryl lactin số 1
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0

Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucryl số 2-0
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ tự tiêu Surgicryl 2/0

Chỉ tự tiêu Surgicryl 2/0

Mã sp: Chỉ tự tiêu Surgicryl 2/0
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ phẫu thuật Surgicryl số 1

Chỉ phẫu thuật Surgicryl số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Surgicryl số 1
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ phẫu thuật prolene 10-0

Chỉ phẫu thuật prolene 10-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật prolene 10-0
Giá bán: 135,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã W9138

Chỉ vicryl số 0 mã W9138

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã W9138
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ phẫu thuật polysorb số 0

Chỉ phẫu thuật polysorb số 0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật polysorb số 0
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ trustigus số 1

Chỉ trustigus số 1

Mã sp: Chỉ trustigus số 1
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ premilene 4-0

Chỉ premilene 4-0

Mã sp: Chỉ premilene 4-0
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ polysorb 6-0

Chỉ polysorb 6-0

Mã sp: Chỉ polysorb 6-0
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ polysorb 4-0

Chỉ polysorb 4-0

Mã sp: Chỉ polysorb 4-0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ polysorb 3-0

Chỉ polysorb 3-0

Mã sp: Chỉ polysorb 3-0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ vicryl 4-0 khâu trong w9113

Chỉ vicryl 4-0 khâu trong w9113

Mã sp: Chỉ vicryl 4-0 khâu trong w9113
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121

Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121

Mã sp: Chỉ khâu vết thương vicryl 2-0 W9121
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120

Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 3-0 W9120
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ vicryl số 1 (W9431)

Chỉ vicryl số 1 (W9431)

Mã sp: Chỉ vicryl số 1 (W9431)
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ novosyl 2/0

Chỉ novosyl 2/0

Mã sp: Chỉ novosyl 2/0
Giá bán: 25,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552

Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 6/0 mã W9552
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ safil số 1

Chỉ safil số 1

Mã sp: Chỉ safil số 1
Giá bán: 40,000 đ
Chỉ ethilon 3/0

Chỉ ethilon 3/0

Mã sp: Chỉ ethilon 3/0
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ phẫu thuật Polysorb 2/0

Chỉ phẫu thuật Polysorb 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Polysorb 2/0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0

Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật dafilon 2/0
Giá bán: 20,000 đ

友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

^ Về đầu trang

Hottline : 0916 513 382

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕